ZEHRA YAYCILI – UZMAN PSİKOLOG – KURUM MÜDÜRÜ

Lisans eğitimini 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisansını ise 2014 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. 2017 yılında da İstanbul Üniversitesi’nde pedagojik formasyonunu yapmıştır.

Lisans eğitimi sırasında; Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Çapa Tıp Çocuk Sağlığı-Hastalıkları Anabilim Dalı ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Biriminde stajlarını yapmıştır.

Mezuniyetinden bu yana İstanbul’da çocuk-ergen ve aile danışmanlığı alanında klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Otizmde erken çocukluk dönemi üzerine uygulamalı davranış analizi temelli bir özel eğitim kurumunda terapist ve koordinatör olarak görev yapmıştır.

Kurumumuzda tecrübesiyle erken dönem özel eğitim alanına ve ailelerimizin psikolojik danışmanlık sürecine destek olmaktadır.


CEMRE GENÇ – FİZYOTERAPİST, DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSTİ

2018 yılında Bahçeşehir Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldu . Pediatrik fizyoterapi alanında çalışmalarda katılımda bulundu.Son sınıf stajında bir ay boyunca İlk Beş Anaokulu bünyesinde duyu bütünleme eğitimi görmüştür.Uluslararası Ayres Sensory Integratino serfitikasını Temas Çocuk Merkezi Yeşim Ünveren Hoca’dan almıştır.

Serebral Palsi, Tortikolis, Spina Bifida,Brakial Pleksus tanılarında Pediatrik fizyoterapi, duyu bütünleme ve Graston tekniğini kullanarak kurumumuzda çalışmalarını yürütmektedir. Kişisel gelişimini sağlamak amacıyla duyu bütünleme eğitimi sertifika programına katılmış olup eğitim sonunda duyu bütünleme uygulayıcı sertifikasıyla özel çocuklara daha geniş olanda hizmet vermeye devam edecektir.


FATMA KURT – FİZYOTERAPİST, DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSTİ VE C/PAA

2017 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan itibaren pediatri alanında çalışmış ve eğitimlerini bu yönde sürdürmüştür.

2018 yılında Uluslararası CLASI Ayres Duyu Bütünleme programına katılmış ve 2019 Nisan ayında eğitimini tamamlamıştır. Dr. Jean Ayres’in birinci ve ikinci kuşak öğrencileri tarafından sunulan ve uluslararası Ayres Duyu Bütünleme Eğitim Komitesi (ICEASI) onaylı bir programdır.

2019 Haziran ayında Nöromotor bozuklukları olan çocuklara yönelik PERCEPTİON-ACTİON APPROACH (algı-aksiyon yaklaşımı) programını tamamlamış ve Perception-Action Approach Enstitüsü(IPAA) onaylı sertifikasını olarak C/PAA ünvanı almıştır.


SEHER BENGUŞAT – ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2018 yılında Trakya Üniversitesi Özel Eğitim bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana kurumumuzda özel çocuklarımız ve aileleriyle birlikte çalışmaya devam etmektedir. Kurumumuzun çalışma şeması içinde otizm sepktrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği tanılarında davranış değiştirme, bilişsel hazırlık ve akademik alanlarda kişisel gelişimini sürdürmektedir.


GÜLÜZAR CANDAN – ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2018 yılında Trakya Üniversitesi Özel Eğitim bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana kurumumuzda özel çocuklarımız ve aileleriyle birlikte çalışmaya devam etmektedir. Kurumumuzun çalışma şeması içinde otizm sepktrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği tanılarında davranış değiştirme, bilişsel hazırlık, özel eğitim ve alıcı ifade edici dil gelişimi alanlarda kişisel gelişimini sürdürmektedir.


BÜLENT USTA – ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

Giresun İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Eşit Ağırlık bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans programını kazanmıştır.

Uygulama stajını ilk dönem Erenler Rehberlik ve Araştırma Merkezinde, ikinci dönemini de Serdivan Şehit Ali Borinli Mesleki İş ve Uygulama Merkezinde tamamlamıştır. 2018 yılında mezun olup aynı yılın son çeyreğinde Özel Sonay Özel Eğitim Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk, oyun temelli eğitim ve fonolojik farkındalık dalları üzerinde kişisel gelişimini sürdürmektedir.


GÜLCAN CEYLAN – OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

2018 yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana özel gereksinimi olan bireylere kurumumuzda eğitim vermektedir. Kurumumuzun çalışma şeması içinde otizm sepktrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği tanılarında erken çocukluk özel eğitim ve okul hayatına geçiş alanlarında kişisel gelişimini sürdürmektedir.


GÖZDE ZOMP – OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

2014 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.

İş hayatına özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışarak başlamıştır ve halen bu alanda kurumumuzda Uzman Öğretici olarak çalışmaktadır.

2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme geliştirme müdürlüğünün ”Uzman öğretici” eğitim kursunu tamamlayarak bu unvan ile görev yapmaya devam etmektedir.

Öğrenim hayatı boyunca çeşitli eğitim ve seminerlere katılım sağlamıştır. çağdaş öğretmenlik yaklaşımları, özel eğitim kurumları öğretmenliliğinin gereklilikleri, öğrenci-veli iletişimi ve sınıf yönetimi alanlarında aldığı eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimine önem vermektedir. Aynı zamanda Özel Eğitim alanında kendini geliştirmek adına da çalışmalarına devam etmektedir.


SİBEL AY GÖHER – ZİHİNSEL ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

2013 yılında Giresun Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2014’te Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğünün Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu’nu tamamlamıştır. Sertifikasını aldığı zamandan bu yana özel gereksinimli çocuklarla birlikte çalışmıştır.


ŞULE SARIAYDIN – PSİKOLOG

Lisans eğitimini 2015 yılında Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında gönüllü olarak Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri bölümünde özel bir rehabilitasyon merkezinde ve aile danışma merkezinde stajlar yapmıştır. Zorunlu stajını ise 2014 yılında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yapmıştır.

Ayrıca Profesyonel İletişim Sertifikası, İfade Yönetimi Sertifikası, Diksiyon ve Mikro Beden Dili sertifikaları bulunmaktadır. Bununla birlikte alanında birçok sempozyum, konferans ve kongrelere katılım sağlamıştır.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından özel bir bakım merkezinde psikolog ve sorumlu müdür olarak görev yapmıştır. Lisans eğitiminden bugüne birçok sosyal sorumluluk projesinde rol almış olup, konferanslar vermekte ve yazıları yayınlanmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde almış olduğu eğitimler ve tecrübeleriyle öğrencilerimize ve ailelerimize danışmanlık desteği sağlamaktadır.


MURAT KABADAYI – ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2014 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim dalında, gelişimsel yetersizliği olan çocukların öğretmenliği programında yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Özel Eğitim Entegre Biriminde öğretmenlik uygulamasını tamamlamıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilere akademik ve akademik olmayan becerilerin öğretimi, sosyal becerilerin öğretimi, uygun davranışların arttırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılması konularında eğitim vermiştir.

Aynı zamanda uygulamalı davanış analizine dayalı, yanlışsız öğretim yöntemleri, aktivite ve etkinlik temelli öğretim, akran merkezli öğretim, doğal öğretim yöntemleri ve diğer öğretim yöntemleri ile de eğitim vermeyi sürdürmektedir.


KORAY DEMİR – UZMAN PSİKOLOG VE AİLE DANIŞMANI

Lisans eğitimini 2017 yılında Çankaya Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünde tamamladı. Yüksek lisansı Üsküdar Üniversitesi – Klinik Psikoloji alanında, tez aşamasında devam etmektedir. Ayrıca “Aile ve Çift Danışmanlığı” ve “Oyun Terapisi” eğitimlerini tamamlamıştır.

Lisans eğitimine devam ederken Giresun A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde, yüksek lisansa devam ederken de İstanbul Ümraniye NP Beyin Hastanesi’nde stajlarını yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladığı 2017 yılından bu yana çeşitli özel eğitim kurumlarında psikolog ve kurum müdürü olarak görev almış, özel eğitim alanında tecrübe kazanmıştır.

Çeşitli kreşlerden gelen istekler doğrultusunda kreş çağı çocuklarını gözlemlemiş, ailelere “Erken çocukluk dönemi”, “Aile-çocuk iletişimi” konularında danışmanlık yapmıştır. Çalışmalarına “Aile Danışmanlığı” ve “Çocuk-ergen” alanlarına yoğunlaşarak devam etmektedir.


EBRU CIRIT – ODYOLOG

2019 yılında Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl içerisinde kurumumuzda çalışmaya başlamıştır. Kurumumuzun çalışma şeması içerisinde işitme engelli bireyler ile dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programlarında kişisel gelişimini sürdürmektedir.